MOSTRA DE FOTOGRAFIES SUN L LECH SANT

foto: Sepl Mussner
CAIO PERATHONER
SEPL MUSSNER
BRUNO PERATHONER
GUIDO OBLETTER
VITO MIRIBUNG


02 – 10 de merz 2013 tla pitla sala dla mostres tla cësa de cultura a Urtijëi
daviert: uni di dala 10:00 – 12:00 y dala 17:00 – 19:00

giaurida n vënderdi ai 01 de merz dala 18:00